1. Introducere

Pentru a beneficia din plin de avantajele IONAS` EDUCATION, este necesar să te conformezi condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi aplicabile. Atunci când parcurgi şi utilizezi acest site, accepţi implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate îţi sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site.

IONAS` EDUCATION este un produs şi proprietate Idole Beauty SRL.

Date bancare, informație pentru persoanele juridice
Nume companie: Idole Beauty SRL (Societatea Cu Răspundere Limitată Idole Beauty)
Adresa juridică: orașul Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 17, ap 293,
Adresa fizică: orașul Chișinău
Cod fiscal/IDNO : 1019600056512
IBAN: MD07ML000000022511002147,
C/B: MOLDMD2X300, la BC “MOLDINCONBANK” S.A.
Tel.: +373 60 814 154
E-mail: info@ionas.center
Site: www.ionas.education

2. Drepturi de autor şi conexe

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este Idole Beauty SRL, cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.

3. Accesul la site

Noi îţi garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul IONAS` EDUCATION. Nu ai dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Idole Beauty SRL fără acordul nostru prealabil.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizând site-ul IONAS` EDUCATION confirmați faptul că sunteți de acord și vă exprimați consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt oferite de către DVS, pentru informare, procurarea cursurilor și a serviciilor prestate de către “Idole Beauty SRL”, prin intermediul ionas.education.
Despre protecția datelor cu caracter personal, conform legislației Republicii Moldova vedeți informatia:
http://ionas.education/privacypolicy

5. Condițiile de achitare

5.1. Achitarea cursului este posibilă în două rate, conform graficului stabilit de către părţi;

5.2. Garantarea înscrierii la curs o constituie achitarea avansului prestabilit ,a primei rate a cursului, sau achitarea sumei integrale. Avansul este valabil 7 zile de la achitarea lui, și în cazul în care în timp de 7 zile beneficiarul nu face achitarea pentru prima rată, sau achitarea integrală, avansul devinde nerambursabil.

5.3. Costul instruirii în valută se face conform cursului oficial de schimb al Băncii Naționale a Moldovei la ziua efectuării plății.

5.4. Transferul cursurilor ratate într-o altă perioadă este posibilă numai cu acordul ambelor părți.

5.5. Transferul cursurilor plătite către o altă persoană nu este posibil.

6. Condițiile și procedurile de desfășurare a cursurilor:

6.1. Prestatorul este obligat în perioada de studiu a Beneficiarului, să ofere îi condiții optime de lucru: acces respectiv pe platforma de cursuri, suport în caz de probleme tehnice.
Beneficiarul trebuie să dețină calculator/ laptop personal pentru a putea frecventa cursurile.

6.2. Cursurile se desfășoară la sediul ales de companie cu prezența fizică sau prin internet, prin programele e-learning sau blended la decizia comună a părților.

6.3. Prestatorul este obligat să informeze Beneficiarul despre schimbarea orarului de curs.

6.4. Prestatorul este obligat să furninzeze la absolvirea cursului și la cererea Beneficiarului „Certificatul de absolvire a cursului”

6.5. Beneficiarul are dreptul să primească de la prestator orice informație privind volumul și conținutul cursului.

6.6. Beneficiarul este obligat să informeze Prestatorul despre schimbarea adresei, telefonului, numelui în formă scrisă;

7. Condițiile și procedurile pentru returnarea sau sistarea/încetării cursurilor


7.1. Beneficiarul îndeplineşte obligațiile financiare de a plăti integral cursul conform graficului stabilit de părţi, persoanele care nu îndeplinesc această condiție nu vor avea voie să participe la cursuri;

7.2. Prestatorul restituie Beneficiarului 100% din suma totală contribuită pentru cursuri dacă refuzul de a studia este anunțat cu 15 zile înainte de data de începere a cursului;

7.3. Prestatorul restituie Beneficiarului 80% din suma totală contribuită pentru cursuri în cazul în care Beneficiarul refuză de a studia în prima săptămână a cursului şi dacă există motive întemeiate;

7.4. Prestatorul va restitui 90% suma plătită pentru orele nefrecventate în cazul când cursurile sunt întrerupte, din cauza unei boli grave, a unui Beneficiar - confirmat printr-o notă a medicului.

7.5. În cazul unui comportament inadecvat de către un Cursant, Prestatorul are dreptul să-i întrerupă cursurile fără a rambursa suma plătită pentru cursuri, sau să-i refuze înscrierea la cursuri.

7.6. În cazul coruperii, distribuirii sau comercializări a materialelor video sau text, de către Cursant, fără acordul ambelor părți, Prestatorul are dreptul să-l exmatriculeze pe cursant, și să înnainteze o plângere către organele competente, cu drept de a cere despăgubiri în valoare de 1500-50000 euro, în funcție de gravitatea infracțiunii comise.

7.7. În cazul în care returul are loc mai târziu de 7 zile de la achitarea avansului, a primei rate sau a cursului integral, avansul nu se rambursează.


Conţinutul acestor condiţii reprezintă expresia de voinţă a părţilor şi ţine loc de contract. Contractul intră în vigoare la data completării formularului de înscriere şi achitare integrală a preţului contractului, producând efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale.

Termeni și condiții
Made on
Tilda