1. Introducere

Pentru a beneficia din plin de avantajele IONAS` EDUCATION, este necesar să te conformezi condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi aplicabile. Atunci când parcurgi şi utilizezi acest site, accepţi implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate îţi sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site.

IONAS` EDUCATION este un produs şi proprietate "DANIELA IONAS STUDY DEVELOPMENT - FZCO”

Date bancare, informație pentru persoanele juridice
Nume companie: "DANIELA IONAS STUDY DEVELOPMENT - FZCO"
Adresa juridică: IFZA Business Park, DDP, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates
Cod fiscal/IDNO : 1022600052697
IBAN: AE6 3086 0000009121418477
C/B: WIOBAEADXXX
Tel.: +373 60 814 154
E-mail: info@ionas.center
Site: www.ionas.education

2. Drepturi de autor şi conexe

Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este "DANIELA IONAS STUDY DEVELOPMENT - FZCO”, cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.

3. Accesul la site

Noi îţi garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul IONAS` EDUCATION. Nu ai dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Idole Beauty SRL fără acordul nostru prealabil.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizând site-ul IONAS` EDUCATION confirmați faptul că sunteți de acord și vă exprimați consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt oferite de către DVS, pentru informare, procurarea cursurilor și a serviciilor prestate de către "DANIELA IONAS STUDY DEVELOPMENT - FZCO”, prin intermediul ionas.education.
Despre protecția datelor cu caracter personal, conform legislației Republicii Moldova vedeți informatia:
http://ionas.education/privacypolicy

5. Condițiile de achitare

5.1. Achitarea cursului este posibilă în două rate, conform graficului stabilit de către părţi;

5.2. Garantarea înscrierii la curs o constituie achitarea avansului prestabilit ,a primei rate a cursului, sau achitarea sumei integrale. Avansul este valabil 7 zile de la achitarea lui, și în cazul în care în timp de 7 zile beneficiarul nu face achitarea pentru prima rată, sau achitarea integrală, avansul devinde nerambursabil.

5.3. Costul instruirii în valută se face conform cursului oficial de schimb al Băncii Naționale a Moldovei la ziua efectuării plății.

5.4. Transferul cursurilor ratate într-o altă perioadă este posibilă numai cu acordul ambelor părți.

5.5. Transferul cursurilor plătite către o altă persoană nu este posibil.

6. Condițiile și procedurile de desfășurare a taberei digitale:

6.1. Tabăra digitală se desfășoară în incitata taberei de vară "Zâmbetul', localizată în orașul Vadul lui Vodă. La fel, cum este menționat în punctul 6.1. de mai sus, Beneficiarul profită și de transport tur-retur, sau doar tur, în dependență de tariful ales.

6.2. Prestatorul este obligat să informeze Beneficiarul despre schimbarea sau anularea orarului taberei.

6.3. Beneficiarul are dreptul să primească de la prestator orice informație privind programul, orarul și conținutul taberei digitale.

6.4. Beneficiarul este obligat să informeze Prestatorul despre schimbarea adresei, telefonului, numelui în formă scrisă;

7. Condițiile și procedurile pentru returnarea sau anularea biletului.

7.1. Beneficiarul îndeplineşte obligațiile financiare de a plăti integral cursul conform graficului stabilit de părţi, persoanele care nu îndeplinesc această condiție nu vor avea voie să participe la cursul "Filosofia Lansării";

7.2. Prestatorul restituie Beneficiarului 100% din suma totală contribuită pentru cursuri dacă refuzul de a studia este anunțat cu 15 zile înainte de data de începere;

7.4. Prestatorul va restitui 90% suma plătită de Beneficiar în cazul în care este dovedită o problemă de sănătate care nu îi permite beneficiarului într-un mod evident să participe la cursuri printr-un document oficial.

7.5. În cazul unui comportament inadecvat de către un Beneficiar, Prestatorul are dreptul să-i întrerupă accesul fără a rambursa suma plătită pentru curs, sau să-i refuze înscrierea.

7.7. În cazul în care returul are loc mai târziu de 7 zile de la achitarea avansului sau a biletului integral, avansul nu se rambursează.


Conţinutul acestor condiţii reprezintă expresia de voinţă a părţilor şi ţine loc de contract. Contractul intră în vigoare la data completării formularului de înscriere şi achitare integrală a preţului contractului, producând efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale.

Termeni și condiții
Made on
Tilda